Oók voor u een oplossing!

Privacyverklaring

Kuima is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt.  We verwerken deze persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, dus om op uw reactie in te kunnen gaan.

Kuima bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de tijd die we nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht. De door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

U mag de gegevens die wij over u hebben verzameld inzien en laten corrigeren. U heeft bovendien het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken worden afgehandeld.

Vragen hiervoor kunt u via info@kuima.nl aan ons stellen. Natuurlijk kunt u ons ook hierover tijdens kantooruren bellen.

Neem contact met ons op

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

In conflict met uw baas over de samenwerking op uw afdeling?

Mediation zakelijk

Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af. Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt. Een win-win oplossing!

Even voorstellen

Marieke

Marieke houdt zich bezig met fiscale werkzaamheden voor ondernemers en particulieren. Hieronder vallen de inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting, de toeslagen en communicatie met de belastingdienst.