Uw privacy. Onze zorg

Kuima is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt. We verwerken deze persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, dus om op uw reactie in te kunnen gaan.

Kuima bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de tijd die we nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht.

De door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

U mag de gegevens die wij over u hebben verzameld inzien en laten corrigeren. U heeft bovendien het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken worden afgehandeld.

Vragen hiervoor kunt u via info@kuima.nl aan ons stellen. Natuurlijk kunt u ons ook hierover tijdens kantooruren bellen.

Geen moeilijke taal bij Kuima belastingadviseur. Wij leggen u helder en duidelijk uit wat voor u de fiscale mogelijkheden zijn.